Activity Monitor

Activity Monitor 10.4

Obserwuj, w jaki sposób pracownicy korzystają z Internetu, programów na swoich komputerach w sieci firmowej

Obserwuj, w jaki sposób pracownicy korzystają z Internetu, programów na swoich komputerach w sieci firmowej

Program przeznaczony jest do monitorowania aktywności użytkowników na ich komputerach w czasie rzeczywistym oraz do śledzenia czasu roboczego pracowników. Monitoruje wszystkie komputery w biurze podłączone poprzez LAN.

Menedżer może zobaczyć dane wprowadzone z klawiatury, zdalny ekran, historię Internetu i używane programy. Zapisuj każdy email i wiadomości czatu IM wysłane i otrzymane przez pracowników. Zobacz, jakie pliki modyfikowali lub przenosili na dysk USB.

Pełna historia użytkowania komputera przez każdego użytkownika ze zrzutami każdej czynności jest bezpiecznie przechowywana w bazie danych na komputerze menedżera bądź na serwerze.

Monitor aktywności umożliwia podłączenie do dowolnego zdalnego komputera przez LAN i przeglądanie czynności użytkownika w trybie live, jak tylko się wydarzą. Inną unikalną cechą jest zdolność przeglądania zrzutów każdej strony web, którą zwiedzali, oraz okno każdej aplikacji, którą uruchomiali.

Activity Monitor

Download

Activity Monitor 10.4